PKS w Iławie Sp. z o.o. informuje, że 1 lipca 2019 r. w Lipach odbywał się będzie odpust Nawiedzenia NMP, w związku z tym Świętem autobusy będą kursowały j.n. Iława – Lipy ok. godz. 12:00; 14:15; 15:30 oraz Lipy – Iława o godz. 18:00 /po zakończeniu Głównej Mszy Św./ ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z PRZEJAZDU

PKS W IŁAWIE SP. Z

O.O. URUCHAMIA

KURS SOBOTNIO-

NIEDZIELNY KURS

IŁAWA – KRYNICA

MORSKA WYJAZD Z

IŁAWY O GODZ. 6:45

ORAZ KURS KRYNICA

MORSKA – IŁAWA

WYJAZD Z KRYNICY

MORSKIEJ O GODZ.

16:00

ZAPISY TEL. 605 899

494 LUB /89/ 648 40

85

ZAPRASZAMY DO

SKORZYSTANIA Z

WYJAZDU 🙂