E-Bilet

Sprzedaż biletów miesięcznych prowadzona jest w siedzibie firmy PKS w Iławie Sp. z o.o. przy ul. Ogrodowej 14 tel. 9:0017:00

W związku z wprowadzeniem nowoczesnego, elektronicznego systemu sprzedaży biletów miesięcznych przy zakupie pierwszego biletu miesięcznego pobierana jest jednorazowo kaucja zwrotna za EM-KARTĘ w wysokości 10,00 zł.

Dokumenty wymagane przy zakupie biletów miesięcznych:

Bilet miesięczny normalny:

dowód osobisty, zdjęcie

Bilet miesięczny dla uczniów i studentów:

zaświadczenie ze szkoły/uczelni wydane w celu zakupu biletu miesięcznego (oryginał) kopia ważnej legitymacji szkolnej/studenckiej, zdjęcie

Bilet miesięczny dla nauczycieli:

zaświadczenie o zatrudnieniu wydane w celu zakupu biletu miesięcznego, legitymacja nauczycielska, zdjęcie

EM-Karta

Od 01 maja 2015 r. firma PKS w Iławie Sp. z o.o. wprowadza sprzedaż biletów miesięcznych w nowoczesnym systemie kart chipowych. EM-karta to elektroniczna, zbliżeniowa karta działająca z wykorzystaniem fal radiowych. Umożliwia wielokrotny zapis i odczyt informacji w niej zawartych. Jednorazowo wyrobiona EM-karta może służyć pasażerowi przez wiele lat. Przewidywana ilość cykli zapisu i odczytu karty wynosi 100.000. Po „zużyciu” jednego biletu ta sama karta ładowana jest ponownie kolejnym biletem. EM-karta nie wymaga specjalnych warunków przechowywania. Jednakże, zginanie jej, przetrzymywanie w niskich temperaturach (poniżej 4 stopni Celsjusza) może doprowadzić do jej uszkodzenia, natomiast podgrzewanie lub wystawienie karty na działanie temperatury wyższej niż 50 stopni Celsjusza spowoduje jej rozwarstwienie. Należy również unikać trzymania karty w miejscach takich jak: tylne kieszenie spodni i podobne, ponieważ może to doprowadzić do stałego odkształcenia karty, które skutkuje niewidocznym złamaniem wewnętrznej anteny wbudowanej w kartę. Wydanie pierwszej EM-karty wiąże się z pobraniem od pasażera kaucji zwrotnej w wysokości 10 zł brutto. W przypadku zgubienia lub zniszczenia EM-karty kaucja nie podlega zwrotowi.

W przypadku zagubienia lub zniszczenia EM-karty wydanie drugiej karty wiąże się z uiszczeniem opłaty w wysokości 15 zł brutto.

ELEMENTY BILETU MIESIĘCZNEGO:

EM-karta pasażera:
Na karcie są zarejestrowane wszelkie informacje dotyczące jej posiadacza. Prawidłowo zaprogramowana i odczytana przez bileterkę uprawnia do przejazdu autobusami kursowymi naszej Firmy. Paragon fiskalny :
Paragon fiskalny jest dowodem fiskalnym potwierdzającym zakup biletu, a także zgodnie z prawem przewozowym, dokumentem poświadczającym ubezpieczenie podróżnego na czas podróży. W przypadku zgubienia lub zniszczenia EM-karty lub paragonu fiskalnego PASAŻER NIE MOŻE korzystać z przewozu tylko na podstawie jednego z tych elementów i zobowiązany jest wówczas zakupić bilet jednorazowy uprawniający do przejazdu danym kursem.

TYLKO OKAZANIE PARAGONU FISKALNEGO WRAZ Z EM-KARTĄ W CHWILI WSIADANIA DO AUTOBUSU UPRAWNIA PASAŻERA DO PRZEJAZDU NA PODSTAWIE BILETU MIESIĘCZNEGO.

KARTA JEST WAŻNA GDY BILETERKA WYDA POJEDYNCZY SYGNAŁ AKCEPTUJĄCY DANE ZAWARTE NA KARCIE.

GDY BILETERKA SYGNALIZUJE PROBLEM Z EM-KARTĄ:

BŁĄD ODCZYTU EM-KARTY – karta została przyłożona do czytnika na zbyt krótki okres czasu. EM-kartę należy w takim wypadku przyłożyć do czytnika ponownie i przytrzymać ją na czas około 2 sekund. NIEWŁAŚCIWY OKRES WAŻNOŚCI – bilet zapisany w EM-karcie stracił ważność. Należy zakupić nowy bilet. NIEWŁAŚCIWA TRASA – bilet zapisany w EM-karcie nie obejmuje przystanku lub całej trasy, z której pasażer chce skorzystać w momencie wejścia do autobusu.